فرهنگ نجوم/کره آسمان/مقابله

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
بیشترین کشیدگی مقابله زاویه کشیدگی
فرهنگ نجوم


حالتی است که در آن مرکز زمین، خورشید و یک سیاره در یک خط قرار می گیرد.

مقابله در کیهان‌شناسی