فرهنگ نجوم/کره آسمان/بیشترین کشیدگی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مقارنه بیشترین کشیدگی مقابله
فرهنگ نجوم


وضعیتی است که از دید ناظر زمینی برای سیارات درونی (عطارد و زهره که مدار آنها دور خورشید درون مدار زمین است) رخ می دهد. در این حالت زاویه کشیدگی سیاره بیشینه است. بهترین زمان برای رصد عطارد و زهره وقتی است که به بیشترین کشیدگی می رسند.