فرهنگ نجوم/کره آسمان/مقارنه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
کره آسمان مقارنه مقارنه (سیارات)
فرهنگ نجوم


به قرار گرفتن دو جسم درآسمان نسبت به زمین به گونه‌ای که به نظر بیاید در آسمان کنار هم باشند مُقارنه می‌گویند. مقارنه یک موقعیت است که در ستاره‌شناسی آماتوری(فعالیت در اختر شناسی به صورت غیر حرفه ای بر اساس علاقه) و ستاره‌بینی استفاده می‌شود.