پرش به محتوا

فرهنگ نجوم/کیهانشناسی/انرژی تاریک

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

این اثر با همکاری کاربران تکمیل می‌شود.
ابتدا در جریان گفتگوهای دیگران قرار بگیرید.

ثابت هابل انرژی تاریک سرنوشت جهان
فرهنگ نجوم


نوعی انرژی فرضی که سرعت انبساط جهان را می افزاید و بیش از۶۸٪ کیهان را در برگرفته است.

سهم انرژی تاریک و ماده تاریک از کل جهان