پرش به محتوا

مدل ذهنی/مدل ذهنی به عنوان سیستم دینامیکی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد


مدل ذهنی
تاریخچه
مدل‌های ذهنی و استدلال
مدل ذهنی به عنوان سیستم دینامیکی

مدلهای ذهنی سیستمهای دینامیکی، مدلهای ذهنی در دینامیک سیستم[ویرایش]

مشخصات

یک مدل ذهنی به طور کلی:

  • بر مبنای حقایق غیرقابل تعریف، محکوم، مبهم و یا ناقص
  • انعطاف پذیر - به طور قابل توجهی تغییر پذیر در شرایط مثبت همانند شرایط منفی.
  • یک فیلتر اطلاعاتی – باعث درک انتخابی، درک تنها قسمت‌های انتخاب شده اطلاعات می‌شود.

بسیار محدود، در مقایسه با پیچیدگی‌های جهان و حتی زمانی که یک مدل علمی گسترده و مطابق با یک واقعیت خاص در نتیجه عواقب منطقی آن است، باید محدودیت هایی مانند کارکرد حافظه را در نظر بگیریم؛ به عنوان مثال، قوانین مربوط به حداکثر تعداد عناصر که مردم می‌توانند به یاد داشته باشد، گشتالت ها یا شکست اصول منطق و غیره.

  • وابسته به منابع اطلاعاتی که هر کسی نمی‌تواند پیدا کند، در هر زمان در دسترس است و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مدلهای ذهنی یک راه اساسی برای درک یادگیری سازمان یافته هستند. مدلهای ذهنی در علم طرز سخن، به عنوان "تصاویر عمیق تفکر و عمل" توصیف شده است. مدلهای ذهنی برای درک دنیا بسیار اساسی هستند که مردم به سختی از آنها آگاه هستند.

بیان مدلهای ذهنی سیستمهای پویا

در سال S.N. Groesser and M. Schaffernicht (۲۰۱۲) سه روش اساسی را که معمولا مورد استفاده قرار میگیرند را توصیف میکنند.

  • نمودارهای حلقه علمی – نشانگر گرایش و مسیر ارتباط اطلاعاتی و عواقب ناشی از آن و حلقه‌های بازخورد.
  • نمودار ساختار سیستم – راه دیگری برای بیان ساختار یک سیستم دینامیکی کیفی است.
  • نمودار سهام و جریان – راهی برای اندازه‌گیری ساختار یک سیستم پویا

این روشها نشان می‌دهد که مدل ذهنی یک سیستم پویا، به عنوان یک مدل صریح، نوشته شده در مورد یک سیستم خاص بر اساس باورهای درونی است. تجزیه و تحلیل این بازنمودهای گرافیکی، محدوده تحقیقاتی در زمینه بسیاری از علوم اجتماعی است. به علاوه ابزارهای نرم‌افزاری که برای ضبط و تجزیه و تحلیل خواص ساختاری و عملکردی مدلهای ذهنی فردی مانند Mental Modeler "ابزار مدل سازمانی مشارکتی مبتنی بر نقشه برداری شناختی منطق فازی"، اخیرا توسعه یافته است و برای جمع‌آوری/ مقایسه/ ترکیب نمایه‌های ذهنی از افراد برای استفاده در تحقیقات علوم اجتماعی، تصمیم‌گیری مشترک و برنامه‌ریزی منابع طبیعی جمع آوری شده است.

مدل ذهنی در ارتباط با پویایی سیستم و تفکر سیستمی در ساده سازی واقعیت، ایجاد یک مدل میتواند احساس واقعیت ایجاد کند، که به دنبال غلبه بر تفکر سیستماتیک و پویش سیستم است. این دو روش می‌تواند به ایجاد هماهنگی بهتر با واقعیت مدلهای ذهنی کمک کند و آن را دقیق شبیه‌سازی کند. آنها احتمال را افزایش می‌دهند که پیامدهای چگونگی تصمیم گیری و عمل مطابق با چگونگی برنامه ریزی است.

  • دینامیک سیستم – توسعه مدلهای ذهنی از طریق ایجاد مدلهای صریح، که واضح و آسان است و می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند.
  • تفکر سیستماتیک – به دنبال ابزاری برای بهبود مدلهای ذهنی و درنتیجه بهبود کیفیت تصمیمات پویا بر اساس مدل ذهنی است.

یادگیری تک حلقه ای و دو مرحله‌ای

پس از تجزیه و تحلیل ویژگیهای اساسی، آوردن (دخیل کردن) روند تغییر مدلهای ذهنی یا روند یادگیری لازم است. یادگیری یک فرایند حلقه بازگشت است و حلقه‌های بازخورد می‌تواند نشان‌دهنده شود.

یادگیری تک حلقه‌ای

مدلهای ذهنی بر نحوه کار با اطلاعات و تعیین تصمیم نهایی تاثیر می‌گذارند. تصمیم خود تغییر می‌کند، اما مدلهای ذهنی باقی می‌ماند. این روش غالب برای یادگیری است، زیرا بسیار راحت است. یک مدل ذهنی ایجاد شده ثابت شده است، بنابراین تصمیم بعدی سریع است.

یادگیری دو مرحله‌ای

یادگیری دو مرحله‌ای زمانی استفاده میشود که لازم است مدل ذهن بر اساس نوع تصمیم گیری تغییر کند. بر خلاف حلقه‌های تک، این مدل شامل تغییر در درک، از ساده و استاتیک به گسترده تر و پویاتر است، مانند توجه به تغییرات محیط اطراف و نیاز به تغییرات اصلاح در مدلهای ذهنی.