معرفی زیست‌شناسی/زیست شناسی سلولی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

زیست‌شناسی یاخته یا زیست‌شناسی سلولی شاخه جدیدی از دانش زیست‌شناسی است که به ساختار و کارکرد یاخته‌ها در مقیاس مولکولی می‌پردازد.

فهم سلول‌ها بر حسب مؤلفات مولكولى آن‌ها.