معرفی زیست‌شناسی/ژنتیک

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
link={{{2}}}

فرینش شناسی یا ژن‌شناسی یا ژنتیک بخشی از دانش زیست‌شناسی است که به وراثت و تفاوتهای جانداران می‌پردازد.

جدولی برای نمایش آزمایش مندل