نگاهی به تاریخ فلسفه/فلسفه قرون جدید/فلسفه قرن ۱۹

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

پس از پایان دوره‌های جنگ و ستیز اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در ۱۸۱۵؛ با الهام از عصر روشنگری و آثار بجا مانده از ژان ژاک روسو (روشنفکر سوئیسی) و ایمانوئل کانت؛ نسل جدیدی از روشنفکران ظهور کردند.

    • معرفت‌شناسی قرن ۱۹ام میلادی:
    • ابتدا: تجربه‌گرایی مطلق (پوزیتیویسم)
بنیان گذاشته شده توسط اگوست کنت
اگوست کنت
    • سپس: ظهور پراگماتیسم (مصلحت عملی) یعنی ما به‌دنبال واقعیت نیستیم بلکه به‌دنبال باورهای مفیدیم.
گوته (از تأثیرگذاران قرن نوزدهم)

رفتار آدمی، آئینه‌ای است که در آن، تصویر هرکسی انعکاس می‌یابد.

  • گوته
چارلز داروین (از تأثیرگذاران قرن نوزدهم)

عشق به تمام موجودات زنده شرافتمندانه‌ترین و باشکوه‌ترین ویژگی انسان است.

  • چارلز داروین
اراسموس داروین (از تأثیرگذاران قرن نوزدهم)