هندسه مقدماتی/رأس

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در هندسه، به نقطه‌ای که دو پهلوی مستقیم از یک چندضلعی باز یا بسته به هم می‌رسند رأس گفته می‌شود.