پرش به محتوا

هندسه مقدماتی/فضای دوبعدی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در فیزیک و ریاضی و در فضای اقلیدسی به دنباله‌ای از n عدد حقیقی یک نقطه در فضای n بعدی گفته می‌شود و هنگامی که n=۲ باشد این نقطه در فضای دوبعدی جای دارد.

دستگاه مختصاتی[ویرایش]

سه دستگاه مختصات برای دو بعد وجود دارد: