هندسه مقدماتی/فضای یک بعدی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در فیزیک و ریاضیات و در فضای اقلیدسی به دنباله‌ای از n عدد حقیقی یک نقطه در فضای n بعدی گفته می‌شود و هنگامی که n=۱ باشد این نقطه درفضای یک بعدی جای دارد.

سیستم مختصاتی[ویرایش]

دو دستگاه مختصات مشهور برای یک بعد وجود دارد.