هندسه مقدماتی/متوازی‌الأضلاع

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در هندسه، متوازی‌الأضلاع به چهارضلعی گویند که اضلاع روبروی آن دو به دو با هم موازی باشند. اندازه اضلاع و زوایای روبرو در متوازی‌الأضلاع با هم برابر است.

متوازی‌الأضلاع