هندسه مقدماتی/بادبادک(هندسه)

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در هندسهٔ اقلیدوسی یک بادبادک یک چهارضلعی محدب است که دو ضلع مجاور برابر داشته باشد. برخلاف متوازی‌الاضلاع که دو ضلع روبروی برابر دارد. این چهارضلعی مانند بادبادکی است که در آسمان پرواز می‌کند و به همین دلیل این چنین نام گذاری شده‌است.

یک بادبادک و دایرهٔ محاطی آن