هندسه مقدماتی/مستطیل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مربع مستطیل دایره
هندسه مقدماتی


در هندسه اقلیدسی، مستطیل چهارضلعی است که تمام زوایای آن قائمه باشند. مستطیل نوعی متوازی الاضلاع است که هر دو ضلع همسایه بر هم عمود هستند.

فرمول[ویرایش]

فرمول محیط یک مستطیل.