هندسه مقدماتی/مربع

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
انواع خط مربع مستطیل
هندسه مقدماتی


مربع یا چهارگوش در هندسه یک چهار ضلعی منتظم است به عبارت دیگر خمی بسته‌است که چهار ضلع دارد که همهٔ این ضلع‌ها با هم برابر اند و با یکدیگر دو به دو زاویهٔ ۹۰ درجه یا راست می‌سازند.

ساخت[ویرایش]

ساخت یک مربع با کمک پرگار و خط کش بدون اندازه‌گیری.

پویانمایی روبرو چگونگی کشیدن یک مربع با کمک یک پرگار و ستاره (ریاضی) را نمایش می‌دهد.

پیرامون و سطح[ویرایش]

مساحت یک مربع برابر است با حاصل ضرب طول ضلع‌های مجاورش

مساحت یک مربع برابر است با حاصل ضرب طول ضلع‌های مجاورش.