هندسه مقدماتی/انواع خط

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
خط انواع خط مریع
هندسه مقدماتی


خط داری انواع مختلفی می باشد که مهمترین آن ها عبارتند از:

  1. نیم خط: خطی است که از یکسو نامتناهی (بی پایان) و از سوی دیگر محدود (متناهی) به یک نقطه باشد.
  2. پاره‌خط: در هندسه به جزئی از خط گفته می‌شود که به دو نقطه انتهایی محدود شده، و تمامی نقاط مابین آن دو را در بر بگیرد.