هندسه مقدماتی/نقطه (هندسه)

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

نقطه یا نقطه فضایی در هندسه، توپولوژی و دیگر شاخه‌های ریاضیات، مفهومی است مجرد برای بیان موقعیتی دقیق در مکان. به بیانی ساده‌تر، نقطه وجود خارجی ندارد و تنها یک مفهوم است. نقطه‌ها در هندسه بدون بُعد هستند، پس هیچ‌یک از پارامترهای اندازه‌گیری بُعد همچون طول، مساحت و حجم را ندارند.

یک مجموعه متناهی از نقطه‌ها (آبی‌رنگ) در یک فضای اقلیدسی دوبعدی.