هندسه مقدماتی/هندسه تصویری

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

هندسه تصویری شاخه ای از دانش هندسه است که به مطالعه خواص هندسی می پردازد که در تبدیل های تصویری ثابت می مانند.

مختصات هر نقطه در فضای اقلیدسی سه بعدی، با سه‌تایی مرتب نشان داده می‌شود