هندسه مقدماتی/هندسه دیفرانسیل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

هندسه‌ی دیفرانسیل زمینه‌ای از ریاضیات است که به بررسی ویژگی‌های خمینه‌ها می‌پردازد. خمینه‌ها که مفهوم تعمیم‌یافته از رویه‌ها در ابعاد بالاتر هستند، مهم‌ترین مفهوم مورد بحث هندسه دیفرانسیل هستند.

تانژانت در دایره مثلثاتی

قضیه هندسه دیفرانسیل[ویرایش]

هندسه دیفرانسیل به مفاهیم هندسی در حساب دیفراسیل و انتگرال است که مفهوم هایی در قضیه های هندسی مثل مقطع مخروطی،مساحت و حجم اشکال سه بعدی،مثلثات کروی،مختصات کروی،مختصات استوانه ای و... بر اساس انحنایی که دارد را بر روش انتگرالی و حساب دیفرانسیل حل و اثبات می گردد.