هندسه مقدماتی/وتر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

وتر بلندترین ضلع در مثلث قائم‌الزاویه است.

و رابطه آن بدین صورت است:(مربع طول وتر = مجموع مربع طول دو ضلع دیگر)

h وتر است