هندسه مقدماتی/ قضیه فیثاغورس

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

قضیهٔ فیثاغورس در هندسه و فضای اقلیدسی بخشی از صورت کلی قانونی می باشد که هنگامی که زاویهٔ بین دو بردار ۹۰ درجه‌است می‌باشد.به سخن دیگر در یک مثلث راست‌گوشه (قائم الزاویه) همواره مجموع توان‌های دوم دو ضلع برابر با توان دوم وتر است.

اثبات با استفاده از مثلث‌های متشابه

فرمول:

اثبات با استفاده از بازچینی[ویرایش]

اثبات با استفاده از بازچینی چهار مثلث راست‌گوشهٔ یکسان
پویانمایی برای نمایش یک اثبات دیگر بوسیلهٔ بازچینی
اثبات با استفاده از نمایش ریزه‌کاری‌های بازچینی