ویکی‌جزوه/دانشکده:علوم انسانی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

مدیریت[ویرایش]

 1. اقتصادبازرگانی
 2. تحلیل آماری
 3. رفتارسازمانی
 4. تئوریهای مدیریت
 5. رفتارسازمانی پیشرفته
 6. مدیریت مالی
 7. حسابداری مدیریت
 8. کنترل موجودی
 9. تئوریهای تصمیم‌گیری
 10. مدیریت استراتژیک
 11. مدیریت کیفیت و بهره‌وری
 12. سیستمهای اطلاعات مدیریت
 13. مدیریت تولید
 14. بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت
 15. اخلاق اسلامی

علم اطلاعات و دانش شناسی[ویرایش]

 1. علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 2. کاربرد و روش‌های علم سنجی
 3. جامعه‌شناسی
 4. رفتارشناسی فرهنگ و معماری ایرانی

تربیت بدنی[ویرایش]

تربیت بدنی
کتابهای تربیت بدنی:
اصول و مبانی تربیت بدنی
تغذیه و ورزش
آسیب شناسی ورزشی
رشد و تکامل حرکتی
فیزیولوژی ورزشی
یادگیری حرکتی
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
بهداشت و ورزش
تربیت بدنی در مدارس
مدیریت سازمانهای ورزشی
مدیریت و طرز اجرای مسابقات
زبان اختصاصی
حرکت شناسی ورزشی
حرکات اصلاحی
تربیت بدنی و ورزش معلولین
مقدمات بیومکانیک ورزشی
مبانی روانی و اجتماعی
تربیت بدنی
آمادگی جسمانی
فوتبال
دو و میدانی
ژیمناستیک
شنا
والیبال
بسکتبال
هندبال
تنیس روی میز
کشتی
بدمینتون

تاریخ تربیت بدنی