پرش به محتوا

ویکی‌جزوه/دانشکده:پزشکی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

جزوات پزشکی

 1. علوم پایه
  1. انگل‌شناسی
  2. ایمنی‌شناسی
  3. آناتومی
  4. بافت‌شناسی
  5. بهداشت
  6. بیوشیمی
  7. پاتولوژی
  8. تاریخ پزشکی
  9. تغذیه
  10. جنین‌شناسی
  11. داروشناسی
  12. زیست‌شناسی
  13. ژنتیک
  14. علوم آزمایشگاهی
  15. فرهنگ
  16. فیزیولوژی
  17. میکروب‌شناسی
  18. آمار پزشکی
  19. فیزیک پزشکی
 2. پزشکی بالینی
  1. پوست
  2. چشم‌پزشکی
  3. نورولوژی
  4. ارتوپدی
  5. اورولوژی
  6. بیهوشی
  7. توان‌بخشی و فیزیوتراپی
  8. جراحی
  9. رادیولوژی
  10. زنان و مامایی
  11. طب داخلی
  12. طب‌کودکان
  13. قلب و عروق
  14. گوش و حلق و بینی
  15. طب اورژانس

جزوات داروسازی

1. Human Anatomy and Physiology

2. Pharmaceutics

3. Pharmacognosy

4. pharmaceutical_organic_chemistry

5. pharmaceutical_inorganic_chemistry

6. physical_pharmaceutics

7. pharmaceutical_microbiology_and_biotechnology

8. pathophysiology

9. applied_biochemistry

10. medicinal_chemistry

11. pharmaceutical_jurisprudence

12. pharmaceutical_engineering

13. pharmacology

14. pharmaceutical_technology_and_biopharmaceutics

15. instrumental_and_biomedical_analysis

16. pharmacology_and_toxicology

17. industrial_pharmacognosy

18. advanced_industrial_pharmacy

19. pharmaceutical_marketing_and_management

20. clinical_pharmacy

21. hospital_and_community_pharmacy

22. pharmacotherapeuticsI&II&III

23. biopharmaceutics_and_pharmacokinetics

24. biostatistics

25. clinical_research

26. pharmacoepidemiology-and_pharmacoeconomics

27. clinical_pharmacokinetics_and_therapeutic_drug_monitoring

جزوات پرستاری