ویکی‌جزوه/ویکی‌پژوهش

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ویکی‌پژوهش زیرمجموعه‌ای از انتشاراتی است که هدف آن انتشار کتابچه‌های ویکی‌کتاب است.

بدون قاب
بدون قاب

اهداف[ویرایش]

هدف اصلی این مجموعه، انتشار مقالات پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلی تکمیلی در ایران است. پس از به تصویب رسیدن دوباره تحریمهای آمریکا توسط ایران، بسیاری از دانشجویان ایرانی با کم لطفی ناشران خارجی مجلات تخصصی مواجه شده‌اند. از اینرو ویکی‌پژوهش بستر مناسبی برای رفع این تبعیض‌ها فراهم می‌آورد.

چگونگی انتشار[ویرایش]

روش انتشار مقالات بسیار ساده‌است. کافی است مقالات را در صفحات دریافت مقاله هر مجله تخصصی وارد کنید، البته براساس فرمت ارائه‌شده. گام بعدی، ارسال مقالات برای داوران مجلات است، پس از تأیید داوران ، مقاله در شماره آتی مجله موردنظر منتشر می‌شود.انتشار به سه صورت انجام می‌شود:

ویکی‌کتاب
ویکی‌کتاب
یک نسخه قابل چاپ از مثال در دسترس می‌باشد. (ویرایش)
  • به صورت ویکی‌کتابی: البته در این صورت، صفحات مربوطه قفل می‌شوند،تا جلوی هرگونه خرابکاری گرفته شود.یک نسخه ویرایش چاپ هم با آن متشر می‌شود.
  • به صورت فایل "PDF": که از همان ویرایش چاپ منتجه می‌گردد.
  • به صورت ‍‍ویکی‌مجله:کاملاً چاپی، البته در قطع نصف A4 ، که البته رایگان نمی‌باشد، حتی برای نویسندگان مقالات. هزینه و قیمت خرید کمی‌پائین‌تر ذکر شده‌است.

لیست مجلات[ویرایش]

در این فهرست، لیست مجلات آمده‌است. این لیست ابتدایی است و به مرور تکمیل می‌شود.

عنوان مجله رشته تاریخ شماره آتی
پژوهشهای مدیریت و بازرگانی مدیریت،بارزگانی
پژوهش‌های مهندسی‌صنایع مهندسی‌صنایع
پژوهش‌های تاریخ تاریخ
پژوهش‌های جغرافی جغرافیا
پژوهش‌های مهندسی عمران عمران
پژوهش‌های مهندسی شیمی مهندسی شیمی


اگر تمایل به همکاری دارید ، کافی‌است یکی از مدیران را مطلع نمایید.

داوران[ویرایش]

داوران مجلات از دانشگاههای اصفهان، صنعتی‌اصفهان، تربیت مدرس و در دیگر دانشگاهها انتخاب می‌شوند. معیار انتخاب داوران، احاطه آنها به موضوعات اصلی مقالات است.

دوره‌های انتشار[ویرایش]

دوره‌های انتشار کلیه مجلات فصلی است، مگر اینکه در یک فصل کمتر از ۳ مقاله به ویکی‌پژوهش برسد، که در این‌صورت در آن فصل منتشر نشده و در فصل آتی مقالات منتشر می‌گردند.

زبان انتشار[ویرایش]

زبان انتشار در رشته‌های غیر از زبانهای خارجی، فارسی و انگلیسی است. در رشته‌های زبان خارجی علاوه بر فارسی به زبان موردنظر نیز مقالات منتشر می‌شود.

هزینه‌های انتشار[ویرایش]

هزینه‌های انتشار، توسط فروش مجلات و کپی اصل مقالات تأمین می‌شود.مجلات در قطع نصف A4 منتشرمی‌شود.بیشتر

فرمت مقالات[ویرایش]

مقالات باید براساس فرمت ذکرشده ارسال نمائید.

محدودیتها[ویرایش]

هیچ محدودیتی نه در تعداد مقالات و نه در موضوع مقالات وجود ندارد. تنها محدودیت در این است که آن مقاله مربوط به یک رشته دانشگاهی در ایران باشد.