ویکی‌جزوه/ویکی‌پژوهش/‌پژوهشهای مدیریت و بازرگانی/سال اول/شماره یک/010104

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بررسی موانع اجرا و استمرار اتوماسیون اداری در سازمان های دولتی استان اصفهان

دکتر سیدمحسن خلیفه‌سلطانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

دکتر ابوالقاسم علوی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان

داوود عامری گلستان

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید

چکیده[ویرایش]

امروزه مدیریت بر گردش کار و مکاتبات اداری و همچنین مدیریت زمان در سازمانها و موسسات متحول شده و استفاده از روشهای کند و مشکل ساز اداری غیر مکانیزه قابل قبول نمی باشد . همچنین اجرای روشهای خودکار اداری و تداوم آن مشکلات و موانعی در پی دارد که بیشتر در سازمانهای دولتی نمود پیدا می کند . بنابراین شناخت دقیق این موانع جهت حذف و یا کاهش آنها لازم می باشد . از این رو در این تحقیق به بررسی موانع اجرا و استمرار سیستم اتوماسیون اداری در سازمانهای دولتی استان اصفهان پرداخته شده که برای انجام تحقیقات از روش آماری tاستفاده شده است که پس از انجام تحقیقات مشخص شد که عواملی همچون سطح کیفی دانش کاربران عدم آگاهی کاربران و فرهنگ سازمانی در اجرا و استمرار اتوماسیون اداری تاثیر داشته است .ادامه

کلمات کلیدی: اتوماسیون اداری، سازمانهای دولتی، پیاده‌سازی، استمرار