ویکی‌مدرسه/المپیاد ریاضی/دورهٔ تابستانی المپیاد ریاضی ایران

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

تاریخچه[ویرایش]

ناقص است.

اهداف[ویرایش]

ناقص است.

درس‌های دورهٔ تابستانی[ویرایش]

ناقص است.


ترکیبیات، جبر و آنالیز، هندسه، نظریه اعداد، درس ویژه

تحقیق ریاضی[ویرایش]

ناقص است.

آزمون خلاقیت[ویرایش]

ناقص است.

آزمون خلاقیت ۱۳۸۲
آزمون خلاقیت ۱۳۸۳
آزمون خلاقیت ۱۳۸۴
آزمون خلاقیت ۱۳۸۵
آزمون خلاقیت ۱۳۸۶
آزمون خلاقیت ۱۳۸۷
آزمون خلاقیت ۱۳۸۸
آزمون خلاقیت ۱۳۸۹