ویکی‌مدرسه/دوره دوم متوسطه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در سیستم آموزشی جدید؛ دانش‌آموزان از همان سال اول دوره دوم متوسطه (دوره دوم دبیرستان) به تحصیل در رشته‌های تخصصی خود می‌پردازند. رشته‌های تحصیلی به ۳ دسته اصلی: نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش تقسیم می‌شوند؛ که رشته نظری شامل چهار زیر شاخۀ: علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی هستند. فنی و حرفه‌ای و نیز کار و دانش؛ دسته‌بندی مشابه‌ای دارند و هردو به چهار زیر شاخۀ: هنر، صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم می‌شوند. جزوات ارائه شده در این نوشتار دروس ۳ رشتۀ علوم تجربی، ریاضی و علوم انسانی هستند.

دهم

۱- ویکی‌مدرسه/تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم (هر ۳ رشته)

۲- ویکی‌مدرسه/زیست‌شناسی (۱) دهم (تجربی)

۳- ویکی‌مدرسه/منطق (۱) (انسانی)

۴- ویکی‌مدرسه/دین و زندگی (۱) پایه دهم (ریاضی و تجربی)

۵- ویکی‌مدرسه/فیزیک (۱) پایه دهم (ریاضی)

۶- ویکی‌مدرسه/آزمایشگاه علوم تجربی (۱) پایه دهم (ریاضی و تجربی)

۷- ویکی‌مدرسه/ریاضی (۱) پایه دهم (ریاضی و تجربی)

۸- ویکی‌مدرسه/شیمی، شیمی در مسیر توسعه پایدار (۱) پایه دهم (ریاضی و تجربی)

۹- ویکی‌مدرسه/فارسی (۱) پایه دهم (هر ۳ رشته)

۱۰- ویکی‌مدرسه/جغرافیای ایران پایه دهم (هر ۳ رشته)

۱۱- ویکی‌مدرسه/هندسه (۱) پایه دهم (ریاضی)

۱۲- ویکی‌مدرسه/انگلیسی کتاب کار (۱) پایه دهم (هر ۳ رشته)

۱۳- ویکی‌مدرسه/انگلیسی کتاب دانش آموز (۱) پایه دهم (هر ۳ رشته)

۱۴- ویکی‌مدرسه/عربی زبان قرآن (۱) پایه دهم (ریاضی و تجربی)

۱۵- ویکی‌مدرسه/نگارش (۱) پایه دهم (هر ۳ رشته)

۱۶- ویکی‌مدرسه/آمادگی دفاعی پایه دهم (هر ۳ رشته)

۱۷- ویکی‌مدرسه/اقتصاد (۱) پایه دهم (انسانی)

۱۸- ویکی‌مدرسه/علوم و فنون ادبی (۱) پایه دهم (انسانی)

۱۹- ویکی‌مدرسه/جامعه‌شناسی (۱) پایه دهم (انسانی)

۲۰- ویکی‌مدرسه/ریاضی و آمار (۱) پایه دهم (انسانی)

۲۱- ویکی‌مدرسه/دین و زندگی (۱) پایه دهم (انسانی)

۲۲- ویکی‌مدرسه/عربی زبان قرآن (۱) پایه دهم (انسانی)

۲۴- ویکی‌مدرسه/فیزیک (۱) پایه دهم (تجربی)

۲۵- ویکی‌مدرسه/تاریخ و جهان باستان (۱) پایه دهم (انسانی)

یازدهم

الف) کتاب‌های پایه یازدهم رشته ریاضی:

تعلیمات دینی ۲ پایه یازدهم ۲ واحد / ۲ ساعت در هفته رشته ریاضی
عربی، زبان قرآن ۲ پایه یازدهم ۲ واحد / ۲ ساعت در هفته رشته ریاضی
ادبیات فارسی ۲ پایه یازدهم ۲ واحد / ۲ ساعت در هفته رشته ریاضی
نگارش ۲ پایه یازدهم ۱ واحد / ۱ ساعت در هفته رشته ریاضی
زبان خارجه ۲ پایه یازدهم ۳ واحد / ۳ ساعت در هفته رشته ریاضی
تاریخ معاصر پایه یازدهم ۲ واحد / ۲ ساعت در هفته رشته ریاضی
تربیت بدنی پایه یازدهم ۲ واحد / ۲ ساعت در هفته رشته ریاضی
انسان و محیط زیست پایه یازدهم ۲ واحد / ۲ ساعت در هفته رشته ریاضی
درس انتخابی (هنر – کارگاه کارآفرینی و تولید – تفکر و سواد رسانه‌ای پایه یازدهم) ۲ واحد / ۲ ساعت در هفته رشته ریاضی
حسابان پایه یازدهم اختصاصی ۳ واحد / ۳ ساعت در هفته رشته ریاضی
فیزیک ۲ پایه یازدهم ۴ واحد / ۴ ساعت در هفته رشته ریاضی
هندسه ۲ پایه یازدهم ۲ واحد / ۲ ساعت در هفته رشته ریاضی
آزمایشگاه علوم ۲ پایه یازدهم ۱ واحد / ۱ ساعت در هفته رشته ریاضی
زمین شناسی پایه یازدهم ۲ واحد /۲ ساعت در هفته رشته ریاضی
شیمی پایه یازدهم ۳ واحد / ۳ ساعت در هفته رشته ریاضی
آمار و احتمال پایه یازدهم ۲ واحد / ۲ ساعت در هفته رشته ریاضی
اول دبیرستان[ویرایش]

جزوات درسی، نمونه سوالات امتحانی

علوم انسانی[ویرایش]

جزوات درسی، نمونه سوالات امتحانی

ریاضی فیزیک[ویرایش]

جزوات درسی، نمونه سوالات امتحانی

علوم تجربی[ویرایش]

جزوات درسی، نمونه سوالات امتحانی