پرش به محتوا

ویکی‌مدرسه/دوره دوم متوسطه/فیزیک (۱) (تجربی)

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
 • فصل اول:فیزیک و اندازه‌گیری
 • فصل دوم: کار، انرژی و توان
  • مفهوم کار و انرژی
  • ارتباط بین کار و انرژی مکانیکی
  • توان و بازده
 • فصل سوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد
  • ویژگی‌های مواد
  • مفهوم فشار در حالت‌های مختلف ماده
  • اصل پاسکال در مایع ساکن
  • کاربرد اصل هم‌فشاری نقاط هم‌تراز
  • شناوری
  • معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی
 • فصل چهارم:دما و گرما
  • دما و دماسنجی
  • انبساط
  • گرما و اثر آن بر اجسام
  • تعادل گرمایی
  • گرما چه‌طور منتقل می‌شود؟
  • رابطۀ نسبی گازها و نمودارهای آن
  • معادلۀ حالت
  • مسئله‌های ترکیبی