ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
(تغییرمسیر از ویکی‌کتاب:آروف)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


Wikibooks-logo.svg آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۳۷ ۲٬۲۰۷ ۶۶٬۸۶۴ ۹۰۸ ۹٬۳۵۴ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۴۱ ۲٬۲۰۷ ۶۶٬۸۸۶ ۹۰۸ ۹٬۳۵۸ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۴۵ ۲٬۲۰۷ ۶۶٬۹۲۶ ۹۰۸ ۹٬۳۶۲ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۵۶ ۲٬۲۰۷ ۶۶٬۹۹۲ ۹۰۸ ۹٬۳۶۷ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۱۵ ۲٬۲۱۷ ۶۷٬۲۳۴ ۹۰۸ ۹٬۳۷۱ ۳۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۴۰ ۲٬۲۴۱ ۶۷٬۳۸۰ ۹۰۸ ۹٬۳۷۴ ۳۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۴۰ ۲٬۲۴۲ ۶۷٬۳۹۴ ۹۰۸ ۹٬۳۷۴ ۳۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۴۹ ۲٬۲۸۶ ۶۷٬۵۱۳ ۹۰۸ ۹٬۳۸۰ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۷۷ ۲٬۲۹۴ ۶۷٬۶۸۸ ۹۰۸ ۹٬۳۸۷ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۳۰۴ ۲٬۱۶۰ ۶۷٬۰۹۷ ۹۰۸ ۹٬۴۰۸ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۱ ۱
جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۳۵۲ ۲٬۲۰۵ ۶۷٬۴۶۶ ۹۰۸ ۹٬۴۱۰ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۳ ۱
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۳۹۳ ۲٬۲۶۱ ۶۷٬۷۸۰ ۹۰۸ ۹٬۴۲۰ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۳ ۱
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۱۰ ۲٬۲۷۲ ۶۷٬۹۰۶ ۹۰۸ ۹٬۴۲۶ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۳ ۱
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۱۸ ۲٬۲۷۲ ۶۷٬۹۷۹ ۹۰۸ ۹٬۴۲۸ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۴ ۲
سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۳۰ ۲٬۲۷۵ ۶۸٬۰۳۵ ۹۰۸ ۹٬۴۳۴ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۵ ۳
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۱٬۴۴۳ ۲٬۲۸۰ ۶۸٬۱۴۰ ۹۰۸ ۹٬۴۳۹ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۵ ۳
پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۷۶ ۲٬۳۰۰ ۶۸٬۳۳۲ ۹۰۸ ۹٬۴۴۲ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۵ ۳
جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۸۰ ۲٬۳۰۷ ۶۸٬۴۰۶ ۹۰۸ ۹٬۴۴۶ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۵ ۳
شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۶۳ ۲٬۲۸۴ ۶۸٬۴۹۲ ۹۰۷ ۹٬۴۵۱ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۵ ۳