ویکی‌کتاب:الگوها/الگوهای خرد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد


الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{الگوی خرد}}
بحث الگو
این کتاب یا صفحه خرد است
{{کتاب خرد ویکی‌مدرسه}}
بحث الگو
این کتاب یا صفحه ویکی‌مدرسه خرد است