ویکی‌کتاب:الگوها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

از الگوها در صفحات استفاده می‌شود و هدف از آن عرضه کردن یک استاندارد برای صفحه یا کوتاه کردن ویکی‌متن‌های پیچیده است. الگوهای مورد استفاده در ویکی کتاب به چند دسته تقسیم میشوند. همه الگوها در رده:الگوها قرار دارند، الگوهایی که مخصوص کتاب‌ها هستند در رده:الگوهای مخصوص کتاب و الگوهای مربوط به کتاب آشپزی در رده:الگوهای کتاب آشپزی قرار دارند.

محتوایی

الگوهای اطلاعات کتاب
سطح، هدف، الخ
الگوهای عمومی
الگوهای قالب‌بندی (formatting) عمومی و الگوهای متنی
الگوهای یادکرد و منابع
در کتاب‌ها باید هر جایی نیاز شد از یادکرد استفاده شود. ویکی‌کتاب الگوهای مختلفی برای منابع دارد
الگوهای پیوند
الگوهایی که برای پیوند دادن به کتاب‌های دیگر یا پروژه‌های برادر ویکی‌مدیا هستند
الگوهای هدایت کننده
الگوهای ناوبری عمومی برای صفحه‌ها و کتاب‌ها
الگوهای پرونده
الگوهای مربوط به پروانه (مجوز) استفاده پرونده‌ها در ویکی‌کتاب
الگوهای رسانه
پیوندها به پرونده‌های رسانه‌ای را فهرست می‌کند

نگهداری

الگوهای نگهداری
الگوهای مفید برای نگهداری ویکی‌کتاب
الگوهای پیامی
اعلان‌ها و هشدارهای کپی‌رایت
الگوهای حذف
اعلان‌ها برای حذف و توضیح دلیل حذف
الگوهای خرد
الگوهای خُرد

جامعه ویکی کتاب

الگوهای پیام به کاربر
الگوهای خوشامدگویی و سایر پیام‌ها
الگوهای اعلان به کاربر
الگوهای هشدار و هدایت
الگوهای صفحات کاربری
محتوای صفحات کاربری مثل جعبه‌های کاربری
الگوهای بحث
برای صفحات بحث مثل میز تحریر، الخ
الگوهای کتاب‌های برگزیده
نامزد کردن کتاب‌های خوب و برگزیده
الگوهای سیاست‌ها و رهنمودها
الگوهای مربوط به سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها