پرش به محتوا

ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/سیناپس

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

همایه یا سیناپس یک ساختار زیستی در پایانهٔ آکسون‌ها است که از راه آن یک سلول عصبی پیام خود را به دندریت یک نورون دیگر یا یاخته ماهیچه‌ای یا یک غده می‌فرستد.