پرش به محتوا

ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/یاخته عصبی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

یاختهٔ عصبی به همهٔ گونه‌های یاخته‌های بافت عصبی گفته می‌شود؛ ولی گاهی منظور از یاختهٔ عصبی، تنها یاخته‌های انگیزش‌پذیر می‌باشد که یکی از گونه‌های یاخته‌های عصبی می‌باشند.

نورون یکی از انواع یاخته عصبی است