ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/معده

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

معده یا شکم یا دل عضو توخالی، عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا می‌باشد و مسئول هضم غذا با استفاده از شیرهٔ خود می‌باشد.