ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/کبد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

جـِـگَر یا کَبـِد بزرگترین غده بدن است که مسئول دام انداختن سموم و تصفیه آنها با تبدیل کردنشان به مواد بی‌ضرر است.

کبد گوسفند