ویکی‌کودک:آشنایی با زمین/آتشفشان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

آتشفشان روزنه‌ای در سطح زمین است که سنگ‌های گداخته، خاکستر و گازهای درون زمین، از آن به بیرون فوران می‌کنند.

هر آتشفشان سه قسمت اصلی دارد:

۱ - دهانه: که نوک آتشفشان است.

۲ - اتاقک مواد مذاب و داغ آتش فشان: محلی که مواد مذاب قبل از فوران آن جا جمع می‌شود.

۳ - مجرای مرکزی: محل اتصال اتاقک به دهان آتشفشان است.


تفتان، سبلان، سهند و دماوند برخی از کوه‌های آتشفشانی در ایران هستند.

قله آتشفشان