ویکی‌کودک:آشنایی با زمین/جزیره

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

آبخوست یا جَزیره خشکی‌ای است که گرداگردش را آب فرا گرفته باشد. به جزایر بسیار کوچک نظیر جزایر صخره‌ای و مرجانی و نزدیک ساحل یا جزایر داخل رودخانه‌ها جزیره خرد گفته می‌شود. خشکی است که گرداگردش را آب فرا گرفته باشد.بزرگ‌ترین جزیره جهان گرینلند است.

یک جزیره کوچک