ویکی‌کودک:آشنایی با زمین/قاره

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
قاره‌ها

قارّه به انبوهه پیوسته‌ای از زمین بر روی کره زمین گفته می‌شود که معمولاً به صورت خشکی‌های جزیره مانند بزرگ سر از اب در آورده‌اند در این میان دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیده و تنها با رشته کوه اورال از هم جدا می‌شوند.