ویکی‌کودک:آشنایی با زمین/اقیانوس

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

به پیکره‌های بزرگی از آب‌های شور گفته می‌شود که جزوی از آب کره می‌باشد و مرز آبی میان چند خشکی بزرگ و قاره را می‌سازد.

اقیانوس‌های جهان (به ترتیب وسعت):

  1. اقیانوس آرام یا اقیانوس کبیر.
  2. اقیانوس اطلس یا اقیانوس آتلانتیک.
  3. اقیانوس هند
  4. اقیانوس منجمد جنوبی
  5. اقیانوس منجمد شمالی
پراکندگی گیاهان در اقیانوس‌ها