پرش به محتوا

ژئوپلیتیک دریای کاسپین/سیاست خط لوله‌ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مشارکت های بین المللی سیاست خط لوله‌ها توسعه انرژی در قالب همکاری
ژئوپلیتیک دریای کاسپین


انتخاب خط لوله‌ها برای انتقال نفت دریای کاسپین به جهان با خود جدال به دنبال داشته است، هر کدام از کشورهای مشارکت کننده یک مسیر را ترجیح می‌دهند. استراتژی شرکت‌ها این است که اهداف بلند مدت را در نظر بگیرند و خط لوله‌ای را انتخاب کنند که امن بوده و حجم زیادی از نفت را جابجا کند. هم آن مقیاس انرژی ای که قرار است جابجا شود و هم قیمت آن نقش اساسی در تصمیم گیری شرکت‌های انرژی دارد برای اینکه چه قدر اشتیاق دارند و چه قدر هزینه نسبی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

موضوع دیگر اینکه علاوه بر نفت، گاز هم در منطقه دریای کاسپین یافت شده است که این موضوع چگونگی توسعه انرژی را در منطقه دگرگون خواهد کرد. تا کنون علاوه بر نفت مقادیر زیادی گاز در حوزه دریای کاسپین یافت شده است. احتمالا بخشی از این گاز به بازار ترکیه فرستاده خواهد شد. در حقیقت رقابتی بین روسیه، ترکمنستان و ایران برای تصاحب بازار ترکیه وجود دارد. مشکل بزرگتر این است که به نظر می‌رسد گاز خیلی بیشتر از نیاز واقعی وجود داشته باشد. گاز هم اکنون خیلی بیشتر از آن است که ترکیه به تنهایی آن را جذب کند. در عین حال بازارهای چین، هند و پاکستان نیز می‌توانند در آینده نزدیک گاز را جذب کنند.