ژئوپلیتیک دریای کاسپین/توسعه انرژی در قالب همکاری

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
سیاست خط لوله‌ها توسعه انرژی در قالب همکاری مسایل زیست محیطی
ژئوپلیتیک دریای کاسپین


وابستگی بیش از حد کشورهای صادر کننده نفت سبب شده است که این دسته از کشورهای همسایه دریای کاسپین با نوسانات جهانی قیمت نفت احتمال بحران برای آن ها به وجود بیاید. در عین حال در دوره‌هایی که منابع نفتی کاهش می‌یابد، کشورهای تولید کننده انرژی تمایل پیدا می‌کنند بیش از حد مورد نیاز برای پایداری، بدهی‌های خود را افزایش بدهند. کشورهای تولید کننده انرژی مثل ونزوئلا، نیجریه و ایران حتی در دهه هشتاد که هنوز قیمت نفت هم کاهش نیافته بود، مشکلات جدی اقتصادی را تجربه کرده بودند شامل بدتر شدن توزیع درآمدها، پرواز سرمایه، فساد، آشفتگی سیاسی و رکود اقتصادی.

بنابراین پیشنهاد این است که استراتژی‌ای اتخاذ شود که مانع از نتایج احتمالی منفی شود. این استراتژی نباید یک دفعه به فرایند توسعه انرژی هجوم ببرد بلکه باید همزمان بر روی تاسیس موسسات دموکراتیک نیز توجه داشته باشد.