ژئوپلیتیک دریای کاسپین/مسایل زیست محیطی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
توسعه انرژی در قالب همکاری مسایل زیست محیطی انرژی و امنیت منطقه‌ای
ژئوپلیتیک دریای کاسپین


خطرات زیست محیطی مرتبط با توسعه و حمل و نقل نفت در منطقه دریای کاسپین و نیز دریای سیاه یکی دیگر از چالش‌هایی است که مشارکت کنندگان منطقه را رنج می‌دهد. مطمئنا حمل و نقل انرژی بر روی منطقه اثر منفی خواهد گذاشت در نقاطی مثل تنگه بوسفر و سایر نقاط حساس منطقه. دریای کاسپین خود با مشکلات آلودگی مواجه است و از آسیب‌های زیست محیطی گذشته رنج می‌برد. اکوسیستم منطقه بسیار آسیب پذیر است.