ژئوپلیتیک دریای کاسپین/انرژی و امنیت منطقه‌ای

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مسایل زیست محیطی انرژی و امنیت منطقه‌ای همکاری‌های منطقه‌ای
ژئوپلیتیک دریای کاسپین


سؤالی که مطرح می شود این است که آیا توسعه انرژی منجر به توسعه همکاری های منطقه‌ای و همگرایی خواهد شد یا چالش های موجود را بدتر خواهد ساخت؟ آیا چالش‌های فروخفته ای مثل ناگورو-قره باغ و آبخازیا و مخلوط قومی دارای احتمال برخورد ساکن در منطقه تهدیداتی برای آینده تولید نفت و به دنبال آن بهم خوردن پایداری منطقه خواهند شد؟ آیا استراتژی‌های توسعه نفت با خودشان احتمال کمک به روشن شدن شعله درگیری را به همراه خواهند آورد؟ یا اینکه چارچوب امنیتی در آینده نزدیک ساخته خواهد شد که از توسعه اقتصادی پشتیبانی می کند؟ با نیم نگاهی به این سوالات بایستی به راه هایی که باعث جدایی در منطقه می شوند و امکان توسعه همکاری و هم حکمفرما شدن درگیری های منطقه ای و نیز موانعی پرداخت که مانع از بروز نتایج مثبت خواهد شد.

برای طراحی ساختار امنیتی تنها تمرکز کردن بر روی انرژی کافی نیست و بایستی به عوامل دیگر مثل احساسات غرب دوستانه منطقه، ارزش های مشترک، تمایل به اجرای اصلاحات دموکراتیک نیز توجه نمود.

دور بودن منطقه و این حقیقت که از پایه منطقه‌ای محصور در خشکی است دو چالش‌هایی هستند که برای برقرار کردن ارتباط منطقه دریای کاسپین با اروپا و بازارهای جهانی با آن‌ها مواجه‌ایم. کریدور حمل و نقل شرق-غرب در حال حاضر در دست توسعه است و برای منطقه اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت نه تنها به دلیل صادرات نفتی بلکه می‌تواند راهی باشد برای برقرار کردن پیوند پایدار بین منطقه کاسپین و بازارهای جهانی و از این طریق می توان همکاری ها را بهبود بخشید.