پرش به محتوا

ژئوپلیتیک دریای کاسپین/همکاری‌های منطقه‌ای

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
انرژی و امنیت منطقه‌ای همکاری‌های منطقه‌ای '
ژئوپلیتیک دریای کاسپین


موضوع منطقه گرایی برای کشورهای حاشیه دریای کاسپین بسیار حیاتی است. ناحیه گرایی به این معنا است که کشورهای حوزه دریای کاسپین بایستی در جهت توسعه دادن و بنای روابط نزدیک در سطوح مختلف گام بردارند و پاسخ های بهنگام و انعطاف پذیری به نیازهای کشورهای عضو بدهند و برای همه اعضا سود داشته باشند. با موضوعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی بایستی از طریق سازمان ها و موسسه های منطقه ای تعامل شود.

اتحادیه GUUAM (شامل گرجستان، اکراین، ازبکستان، آذربایجان، و مولداوی) گامی مهم در فرآیند توسعه روابط نزدیک بین کشورها و توسعه موسسات منطقه ای جدید است. GUUAM با هدف تعمق بخشیدن به روابط اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو، همکاری و هماهنگ سازی علایق با در نظر گرفتن مسایل امنیتی منطقه تشکیل شد.

بهبود هر چه بیشتر وضعیت اقتصادی روسیه احتمالا تاثیر مثبتی در برقراری ثبات و پایداری در منطقه کاسپین خواهد گذاشت.