آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اعتیاد مجازی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
رابطه میان افسردگی و اعتیاد به اینترنت اعتیاد مجازی جنبه‌های روان شناختی انسان دراستفاده از رایانه
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


یک فناوری جدید شبیه به یک ارتباط جدید است. در آغاز شاید هیجان و تفنن داشته باشد اما اندکی بعد به صرف انرژی و زمان زیاد برای نگهداری و پایداری آن نیاز است.

به نظر میرسد که میتوان از اینترنت در موارد متعدد استفاده و سوءاستفاده نمود و فاکتورهای روانی متعددی هستند که در توانایی اینترنت نقش دارند و مشهود است که دقیقا همان ویژگی هایی که توانایی های بالقوه شبکه ها را میسازند، اساسا براساس عادت شکل داده میشوند.

این مطالعه بر روی رفتار خود اظهار شده نزدیک به 18000 نفر که در یک نظرسنجی در سایت ABCNEWS.com شرکت کرده اند میپردازد. نتیاج به وضوح طبیعت روانی اینترنت و توانایی های بالقوه برای اجبار و سوء استفاده از اینترنت در موارد بخصوص را نشان میدهند.

معرفی:[ویرایش]

فناوریها و بویژه فناوریهای کامپیوتری بسیار ساده و راحت مورد سوء استفاده قرارگرفته و از همه بدتر اینکه اعتیادآورند. ترکیبی از محتوای مهیج، سادگی استفاده، هزینه پایین، خودمختاری و گمنامی، همگی برای یک تجربه روانگردان (اعتیاد مجازی) را دارند. به بیان دیگر این تکنولوژی شیوه رفتار و زندگی انسان را تحت تاثیر (مثبت یا منفی)قرار میدهد. بعنوان مثلا نزدیک به 30 درصد از کاربران اینترنت اقرار کرده اند که استفاده از این شبکه، آنها را به حس و حال بدی سوق داده است (به عبارت دیگر آنها از اینترنت مانند یک دارو استفاده میکنند). (Greenfield, 1999)


شرایط آزمایش:[ویرایش]

برای درک بهتر تاثیر اینترنت، 17,251 شرکت کننده در یک نظرسنجی وسیع شرکت کردند. این نظرسنجی که به صورت برخط و با عنوان "اعتیاد مجازی" در وب سایت ABCNEWS.com برگزار گردید، دو هفته به طول انجامیده و شرکت کنندگانی از مکانهای جغرافیایی مختلفی همچون امریکا و کانادا و همچنین سایر کشورهای کوچک تر انگلیسی زبان داشت.

میانگین سنی شرکت کنندگان 33 سال بود و بازه سنتی از 8 تا 85 سال متغیر بود. 82% شرکت کنندگان سفیدپوست بوده و 71% آنها مذکر بودند و 85% نیز شاغل بوده و غیرشاغلین عمدتا دانش آموزان بودند.

میانگین درآمد بین 25 الی 50 هزار دلار بوده و اکثریت شرکت کنندگان دارای تحصیلات آکادمیک بودند (49% لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا داشتند).

نتایج آزمایش:[ویرایش]

نتایج آزمایش نشان میداد که الگویی از استفاده اجباری از اینتزنت در برخی موارد وجود دارد. برای دیگران، شاخصها نشان میداد که اینترنت رسانه ای است که به سادگی قابل سوء استفاده بوده و به همین دلیل برای برخی محتوای خاص (مانند پورنوگرافی، قمار، پولشویی، رفتارهای جنسی مجازی) این نرخ به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. هرچند این مورد سالها پیش در مطالعه ای توسط Young (1996, 1997) نیز نشان داده شده بود.

بیشتر:[ویرایش]

جدول زیر شیوه رفتار شرکت کنندگان را در خصوص آنچه بیشتر بر ایشان در محیط مجازی تاثیر میگذارد را نشان میدهد:

برای تحلیل ریاضی بهتر از این داده، با در نظر داشتن یک تحلیل رگرسیون با در نظر گرفتن هفت متغیر و واریانس Initial regression analysis seemed to show preliminary support for seven variables contributing to nearly sixty-five percent of the total variance for the continuous Internet compulsion dependent variable.

جدول زیر شرح با جزییات بیشتری از نتایج نظرسنجی مربوطه را نمایش میدهد


Table 3. The seven critical risk-signs for compulsive Internet use 1. TOTAL HOURS SPENT ONLINE (GREATER NUMBER OF HOURS SEEMS TO INCREASE RISK OF COMPULSIVE USE) 2. OTHER PEOPLE THOUGHT YOU HAD A PROBLEM WITH THE INTERNET. 3. EXPERIENCED SERIOUS CONSEQUENCES RELATED TO INTERNET USE. 4. EXPERIENCES INTENSE INTIMACY ONLINE. 5. KEEPING THE AMOUNT ON TIME SPENT ONLINE A SECRET. 6. AGE (YOUNGER AGE SEEMS TO INCREASE ADDICTION RISK). 7. CAN’T WAIT TO GET ON TO THE COMPUTER AND GO ONLINE.

نتیجه گیری:[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

آثار فرهنگی فناوری اطلاعات در جوامع انسانی متفاوت


منابع[ویرایش]

  • عنوان انگلیسی مقاله: Virtual Addiction: Sometimes New Technology Can Create New Problems