پرش به محتوا

آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/بودن با فناوری اطلاعات

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
اتصال مدارس به شبکه اینترنت و فرصت‌های تحصیلی اتصال مدارس به شبکه اینترنت: تأثیرات اجتماعی و فرصت‌های تحصیلی فناوری اطلاعات، جهانی شدن و توسعه اجتماعی
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


معرفی[ویرایش]

این مانند زندگی ما، از طريق و در فن آوری اطلاعات است كه در حال تبدیل تجربی ، مستعد و حساس شدن، به نظر می رسد. به این معنا که مردم بیشتر و بیشتر در حال روی آوردن به فناوری اطلاعات در خواهش معنا در زندگی است. به این ترتیب هسته اصلی فناوری اطلاعات در حال تغییر است.

یکی از نمونه های توسعه در سال های اخیر در جوامع مجازی ، که توسط ایجاد روابط جدید و یا بهبود روابط موجود میان انسان ، واقعیت دادن به ابعاد روابط اجتماعی ای که از قبل موجود نیست، مي باشد. از طریق جوامع مجازی و دیگر اشکال از فنآوری اطلاعات تجربی ، درک متعارف از واقعیت ، جوامع ، فرهنگ ها ، و مشاهدات، محو شدن و به چالش کشیده شدن است .

به منظور درک گرفتاری جوامع مجازی و اجتماعی دیگر اشکال فن آوری اطلاعات ، محققان در داخل این منطقه نیاز به توسعه يك حساسیت برای راه های مختلفی که در آن تکنولوژی وارد زندگی ما مي شود. طراحی بر روی کار آنت مارخام و (1998b (Markham 1998a andاین مقاله میزان مفهوم بودن با -- در مقایسه با استفاده از -- فن آوری اطلاعات را به دقت شرح مي دهد. ممکن است راهي براي به تصرف درآوردن مفهوم و معنای حضور گسترده فنآوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم باشد .

حس گیری در فضای مجازی[ویرایش]

فن آوری های اطلاعاتی مختلف ، مانند پست الکترونیکی ، IRC ، BBS و جهان مجازي ما را در راه های متنوع در تعداد سطوح مفهومی درگیر مي كند. غالبا این فن آوری به عنوان یک ابزار برای کمک به ما در برقراري ارتباط با مردم و یا بازیابی اطلاعات از سراسر جهان در نظر گرفته شده است. - در همان زمان مردم درحال توصيف فن آوری هاي اطلاعات با شخصیت های پیش از این ، مخصوصا ، مرتبط با انسان ها و خانه ها و جوامع بزرگ و راحت هستند. (Stolterman & Janlert 1997, Reeves & Nass, 1996).

راه های متنوع و مختلف است که در آن مردم با واسطه رایانه صحبت می کنند . راه های متنوع و مختلف است که در آن مردم با واسطه رایانه صحبت می کنند ارتباطات نشان می دهد که فن آوری اطلاعات گيج و سر در گم است . Peo- PEO - مردم برای ایجاد حس از فن آوری های جدید و نا آشنا و شكل هاي ارتباطات و با دیگران بودن ، از طریق مفاهیم و استعاره های مختلف تلاش مي كنند. در همان زمان ، آنها در حال شکل دادن راه های جدید از جامعه و زندگی هستند.

محققان که تاثیر اطلاعات و ارتباطات تکنولوژی را مطالعه مي كنند، اغلب سازمانها ، نهادها ، جوامع و فرهنگ ها را به عنوان ظروف محدود برای کار ، بازی ، یادگیری و زندگی در نظر مي گیرند. این مطالعات استفاده از یک نوع از نظریه ها در مورد چگونگی پردازش و ایجاد حس محرک در دنیای ارتباطی ما و بررسی فن آوری اطلاعات ، از جمله نشانه هاي اجتماعی ، عدم غنای رسانه ها ، فیلتر کردن و پردازش اطلاعات اجتماعی را بكار مي گيرد. (Sproull et. al 1991, Baym 1995 and Herring 1996).

تا کنون ، این نظریه ها در شكل دهي يك قطعه از مقاله اي كه به بررسی فن آوری اطلاعات و به عنوان يك ابزار مورد معاینه قرار گرفته شده ، استفاده شده ، بهبود يافته و در سازمان های مختلف و زمینه های اجتماعی بكار رفته ، مفید فايده شده است.

در مقایسه با چشم انداز ابزار ، کاربران پژوهنده هاي بیشتر و بیشتری و وجود دارد که مفهوم ارتباطات به واسطه کامپیوتر خود را به عنوان فرايند سازماندهي تصور مي كنند. اکثر محققان در درون این دیدگاه استدلال می کنند که فن آوری های اطلاعات بسیار با نفوذ واسطه ها و مدیران تجربه انسانی هستند. برای محققاني مانند Benedikt (1991) ، Featherstone و بارو (1995) ، Jones (1995), Markham (1998a), Rheingold (1994) Turkle (1995), and Ågren جونز (1995) ، ها Markham (1998a) ، Rheingold (1994) ، Turkle (1995) ، و Ågren (1998) ارتباط روي خط نه تنها ساختاردهي ميكند روابط را، كه اين ساختار است که در آن رابطه رخ می دهد.. به این ترتیب ، مسائل بسیار متفاوت خاموش مي شود.


بودن با فن آوری اطلاعات[ویرایش]

آنت مارخام ( 1998م ) بررسی مي كند چگونه مردم ایجاد ، مذاکره ، وساختن حس از تجربه های اجتماعی خود را در زمینه های کامپیوتر و تلاش می کند براي درك چيزي كه شبيه آن حس مي شود و چيزي كه در آن به معنی صرف بخش قابل توجهی از زندگی روزمره یک فرد در اتاق های گفتگو ، گروه های پشتیبانی و جوامع مجازی در فضا سایبري. در کار خود او سؤالهایی را از آنچه به این معنی باشد -- در فضاهای آنلاین مي پرسد.

یکی از نتیجه گیری هاي او این است که مردم ، برای بخش زيادي، انواع متنوع از نسبتها را با فن آوری اطلاعات دارند. مانند رابطه متفاوت و تغییر ، با توجه بر آنچه که مردم انجام می دهند و در موقعیت های مختلف هستند . به منظور تصرف این چارچوب و برای درک مردم رابطه او با فن آوری اطلاعات شرح مي دهيم.-- از ابزار ، و مکان ، به یک راه برای سازماندهی (Markham 1998b). و راهی برای بودن (Markham 1998b) هر کدام با تمایز خود و معانی اش. بسته به نوع رابطه مردم ، سود، منطق و معانی مختلف نسبت داده می شود.

درک وی همچنین بین واقعی و مجازی تمایز ايجاد مي كند و اثبات مي كند که ارتباطات با واسطه رایانه ، برای بسیاری از قسمت ها ، گسترش افق تجربه بشر در راه های جدید و ناآشنا است .

همچنین ، با نسبت دادن اهمیت به راههای بسیاری است که در آن افراد ایجاد معنا در برخوردهای خود با فن آوری اطلاعات مي كنند ، فرم هاي مارخام یک درک است که شبیه به دیگران است، که فناوری اطلاعات را به عنوان تجربه و حس در نظرمي گيرند (هایم 1998 ، لورل سال 1993 ، دیویس 1998، and Water worth 1997 و Wather Worth1997). از جنبه های مهم و قابل توجهی از این درک این است که فناوری اطلاعات به عنوان ارائه دهنده جدید در نظر گرفته و تجارب مختلف از واقعیت - تجربه بدون فن آوری امکان پذیر نیست . من انتظار دارم كه این جنبه بیشتر و بیشتر تصديق وپذيرفته شود.

درک درستی از بودن با فن آوری اطلاعات به تازگی آغاز شده ، اما نه به عنوان تلاش برای صرفا به تصرف خود درآوردن در راه درک مردم از تجارب آنلاین خود . اين ما را به چالش می کشد ، در نتیجه ، از ديدگاه هاي مختلف،يك درک درستی از شیفتگی مردم و پاسخ به فن آوری اطلاعات و فضای مجازی است.

همچنین این دیدگاه قبول دارد و اذعان مي كند تجربه مردم مختلف رااز فن آوری اطلاعات و به عنوان ایجاد انگیزه در پژوهشگران به درک اينكه چرا مردم با استفاده از اين قبيل گونه ها به آن اشاره مي كنند. با گذشت زمان و ادامه دادن استفاده ، بخش شرایط و ضوابط ما تغییر خواهد کرد. این بخشی از یک راه جدید متعلق است به این واقعیت که مجوز، فن آوری اطلاعات است .

منبع[ویرایش]

Anna Croon

Department of Informatics

Umeå University

S-901 87 Umeå

SWEDEN

acroon@informatik.umu.se

منبع: http://www8.informatik.umu.se/~acroon/Publikationer%20Anna/Being%20with%20IT.pdf