آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تعامل بین ارتباطات شبکه و اجتماع

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مفاهیم اجتماعی فناوری اطلاعات مدرن تعامل بین ارتباطات شبکه و اجتماع رابطه میان افسردگی و اعتیاد به اینترنت
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


تعامل بین ارتباطات شبکه و اجتماع

چکیده[ویرایش]

فعالیتهای اجتماعی بشر و انتشار اطلاعات باید به سمت ظهور و توسعه ارتباط شبکه ای هدایت شوند. این مقاله پیوندی را که ارتباطات انسانی و اشاعه اطلاعات به آن نیاز دارند و همچنین نظریه هایی در مورد اطلاعات ، احتیاجات و همچنین فناوری انتشار اطلاعات را به طور خلاصه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

معرفی[ویرایش]

بدلیل تولید و کاربرد وسیع ارتباطات شبکه ای، اشاعه تولیدات اطلاعاتی، به اشتراک گذاری اطلاعات و بکارگیری آن به عصرنوینی پای خواهد نهاد. در این دوران اطلاعات به مهمترین عنصر در جامعه تبدیل می شود و در این هنگام ارتباط از طریق شبکه تنها یک پدیده علمی و فناوری محض نخواهد بود بلکه تلفیقی خواهد بود از تعاملات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، نظامی و اقتصادی . ارتباطات شبکه ای و تعاملات اجتماعی به حوزه هایی پر اهمیت در تحقیقات بشر مبدل گردیده اند.

تعامل بین نیاز های بشر و اشاعه نظریه اطلاعات و فناوری[ویرایش]

دانش و فن آوری به طور کلی در جهت بالا بردن درک جهانیان و افزایش ظرفیتهای بشر و ایجاد تغییرات در جهان بکار برده می شود. اگر بشر بدون رجوع به نیاز های بیرونی اش ظرفیتهای خود را افزایش دهد ، علم و فناوری جایگاهش را در باطن خود از دست خواهد داد و این افزایش ظرفیت بر توانمندی اولیه او تاثیر خواهد گذاشت . نقل و انتقال از اصول موجودیت اجتماعی است. از اواسط قرن بیستم ، انتشار اطلاعات از دیگاه توسعه بهره وری اجتماعی، در مرحله رشدی نوینی قرار گرفته است. بدین ترتیب انتشار اطلاعات همواره مورد توجه بشر قرار گرفته است و انتظارات نوع بشر از اطلاعات همواره در حال گسترش بوده است. بااین وجود تولید و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ،درک انسان را از جهان هستی افزایش می دهد و قابلیتهای او را در جهت اشاعه اطلاعات بهبود می بخشد.

نتیجه[ویرایش]

به طور خلاصه ، ارتباطات شبکه ای مبدل به نیرویی جهت تغییر روابط اجتماعی ،در جوامع اطلاعاتی گردیده است. اینگونه ارتباط ، تاکنون تاثیر عمیقی در توسعه اقتصادی ، واقعیتهای سیاسی و اجتماعی افراد داشته است . کشمکش میان اجتماعات شبکه ای و اجتماعات سنتی باعث ایجاد تضاد بسیار عمیقی شده است، رویکرد ارتباطات شبکه ای در اقتصاد، سیاست و تحولات فرهنگی جوامع بشری رو به کمال و بهسازیست . قالب اجتماعی شبکه به پدیده ای پویا و بسیار قدرتمند مبدل گردیده است که بشر ناگزیربا آن روبروست .جامعه شبکه ای و واقعیت تضاد اجتماعی که با ادامه این تلفیق بوجود خواهد آمد ،دو پدیده کاملا متضاد و متفاوت، اما مرتبط و وابسته به هم هستند.

تحقیق در تاثیر متقابل ارتباط شبکه ای و دنیای حقیقی، کاربردی بسیار مهم در هماهنگی و ساماندهی اصل توسعه اجتماعی دارد. ساختن یک جامعه هماهنگ نیاز به فهم عوامل گوناگونی که بر هماهنگی اجتماعی تاثیر گذارند دارد ، تا از این طریق بتوان توجیهی عقلانی جهت روابط متعددی که بر توازن اجتماعی تاثیر گذار است ارائه داد. پیوند و ارتباط شبکه ای به عنوان یک پدیده نوین ، جاذبه و تاثیر قابل توجهی داردکه باید در روند ساخت یک جامعه هماهنگ در نظر گرفته شود. مثلا، یک شبکه نسبتاً گسترده و بحرانهای پیش روی آن: عدم توجه به کوچکترین اشتباه ممکن است باعث بحران بسیار گسترده ای گردد ،که عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت. به هر سو، بعنوان اهرمی جهت ترویج توسعه و پیشرفت ، کاربرد صحیح شبکه می تواند سختیها و مشکلات را به فرصتها و مجالها مبدل کند.