آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/نگرانی استفاده از کامپیوتر در آموزش الکترونیکی: اثر خودکارآمدی کامپیوتر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
عناصر قابل توجه روانی بر انسان نگرانی استفاده از کامپیوتر در آموزش الکترونیکی: اثر خودکارآمدی کامپیوتر آثار اجتماعی فناوری شبکه‌های اجتماعی
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


نگرانی استفاده از کامپیوتر در آموزش الکترونیکی :تاثیر خود کارآمدی کامپیوتر

چکیده[ویرایش]

گزارش شده بیش از پنجاه درصد بزرگسالان، از جمله دانشجویان سال اول نوعی از هراس‌های مرتبط با کامپیوتر داشته باشند. این گزارش نشان می‌دهد که استفاده از کامپیوتر با وجود رونق اینترنت در دهه گذشته هنوز عوارض جانبی ناخوشایندی دارد. تحقیقات گذشته نشان می‌دهد اگرچه کاربران مزایا و راحتی استفاده از فناوری اطلاعات را درک کرده‌اند ولیکن نگرانی تأثیرات استفاده از کامپیوتر هنوز در آنها وجود دارد؛ مطالعه ما بر اساس دو متغیر نگرانی استفاده از کامپیوتر و خودکارآمدی آن است. باور این است که این دو متغیر بر روی افرادی که از کامپیوتر استفاده می‌کنند و عملکرد وظایفی که بر مبنای کامپیوتر است تأثیر می‌گذارند.

نگرانی و اضطراب[ویرایش]

گاهی اوقات استفاده از تکنولوژی (فناوری) دارای عوارض جانبی ناخوشایندی می باشد که ممکن است شامل حالتهای هیجانی قوی و منفی باشد که نه تنها هنگام تعامل با کامپیوتر بلکه قبل از فکر کردن به برقراری ارتباط با کامپیوتر این حالت بوجود می آید. پریشانی، خشم، اضطراب و حالات احساسی مشابه نه تنها بر روی تعامل فرد بلکه بر بهره وری، یادگیری و تعاملات اجتماعی او تاثیر گذار خواهد بود.

بدیهی است فاکتورهایی مانند اولین باری که فرد با کامپیوتر کار می کند، شکست ها و موفقیت ها در استفاده از نرم افزار وسخت افزار در گذشته، کاری که در حال حاضر انجام می دهد شامل استفاده از برنامه های کاربردی جدید همه این عوامل بر اساس تجربه، نوع و حالت نگرانی فرد را مشخص می کند. محققان سعی کردند تا دلایل اضطراب استفاده از کامپیوتر را با شناسایی عوامل مرتبط با آن پیش بینی کنند. اغلب فاکتورهایی مانند نگرش استفاده از کامپیوتر بعنوان عامل موثر در اضطراب استفاده از کامپیوتر مطرح می گردد. تعدادی از تعریف های مربوط به توضیح نگرانی و اضطراب عبارتند از :

اضطراب ذاتی[ویرایش]

به عنوان یک نوع اضطراب عمومی فراگیر است که توسط فرد در طول زندگی بیشتر تجربه می شود. اضطراب ذاتی یک مشخصه شخصیتی است که ممکن است فرد به ارث برده باشد.

اضطراب وضعیتی[ویرایش]

این نوع اضطراب از تجربه نوسانات اضطراب در طول زمان برای فردی که در مقام پاسخگویی باشد بوجود می آید. این نوع اضطراب به زمینه یادگیری فرد نیز مربوط می شود. یک شخص ممکن است در بعضی موقعیت ها اضطراب را تجربه کرده باشد و این اضطراب به موقعیت های مشابهی که فرد در آن قرار می گیرد منتقل می شود.

اضطراب خاص – مفهوم[ویرایش]

یک نوع اضطراب عصبی گذرا می‌باشد. این نوع اضطراب در محدوده بین اضطراب ذاتی و وضعیتی می‌باشد. این اضطرابی است که به یک موقعیت خاص نسبت داده می‌شود؛ بنابراین اضطراب استفاده از کامپیوتر از این نوع است چرا که فرد در تعامل باکامپیوتر دچار آن می‌شود.

هوارد و اسمیت در سال ۱۹۸۶ اضطراب استفاده از کامپیوتر را اینگونه تعریف کردند که " گرایش یک شخص برای تجربه سطح تشویش‌های ناشی از استفاده بیش از حد از کامپیوتر"

در مطالعه سیستم‌های اطلاعاتی اضطراب به عنوان یک متغییر شخصیتی در نظر گرفته می‌شود که بر استفاده از سیستم تأثیر می‌گذارد. در برخی از این مطالعات اعتقادات شخص را مؤثر در رابطه بین رفتار واضطراب شخص می‌دانند. جالب است که بدانید در دیدگاه کلاسیک اضطراب واسطه بین باورها و رفتار است؛ بنابراین اضطراب را می‌توان به عنوان یک نتیجه از اعتقادات فرد در نظر گرفت نه به عنوان سابقه به آن. برای مثال شخصی که از ارائه سخنرانی خجالت بکشد (که معمولاً به نام وحشت حاصله در اثر ظهور در صحنه نمایش گفته می‌شود) حتماً در هنگام سخنرانی دچار اضطراب می‌شود. باور منجر به ترس می‌شود و این ترس منجر به رفتار فرد می‌شود. به همین دلیل یک فرد یا دانش آموزی که اعتقاد دارد در امتحان Online دچار مشکلات تکنولوژیکی استفاده از کامپیوتر می‌گردد در استفاده از کامپیوتر دچار اضطراب می‌گردد و این رفتار منجر به ترس، سبب عدم تمرکز دانش آموز در هنگام امتحان و ابن خود سبب کاهش عملکرد او می‌شود.

تعدادی از مطالعات نیز نشان دهنده شواهدی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین استفاده از کامپیوتر و اضطراب استفاده از آن است. تحقیقات در خصوص اضطراب استفاده از کامپیوتر به وضوح نشان می‌دهد که فردی که دارای اضطراب زیاد در استفاده از کامپیوتر است نسبت به همسالان خود دارای یک نقطه ضعف قابل توجه است. یک نمونه از چنین محیط‌هایی ارائه آموزش الکترونیکی توسط بسیاری از موسسات آموزش عالی می‌باشد.

اضطراب و مشاهده راحتی استفاده[ویرایش]

در زمینه مطالعه آموزش الکترونیک مشاهده راحتی استفاده به درجه انتظار دانش آموزان از سیستم مدیریت آموزش بدون تلاش شناختی اشاره دارد. بالا رفتن کارایی دوره ها نتیجه این است که دانش آموزان بدون مشکل از سیستم مدیریت آموزش استفاده می کنند و نمرات خوبی کسب می نمایند. قدرت درک دانش آموزان تحت تاثیر از نگرش افزایش کارایی قرار دارد. به عبارت دیگر بر اساس مطالعات قبلی دانش آموزان به منظور استفاده آسان و نگرش بهتر توسعه سیستم مدیریت آموزش را درک می کنند.

خودکارآمدی[ویرایش]

در مقالاتِ بندورا، خودکارآمدی اغلب بعنوان ساختاری مطرح می گردد که جهت قضاوت در خصوص عملکرد فرد در مورد چگونگی انجام یک کار به منظور رسیدن به هدف را مشخص می نماید. خودکارآمدی در ابتدا به عنوان باور فرد در مورد اینکه او توانایی موفقیت اجرای یک رفتار مورد نیاز برای تولید یک نتیجه مورد نظر است را دارد تعریف شده بود.

نگرانی استفاده از کامپیوتر و خودکارآمدی[ویرایش]

این امر می‌تواند به ویژه برای ایجاد اقدامات از ساختارهای روانی مهم باشد که در استفاده فرد از کامپیوتر و یا عملکرد وظایف مبتنی بر کامپیوتر تأثیر دارد. دو تا از این متغیرها نگرانی استفاده از کامپیوتر و خودکارآمدی آن است. اضطراب تحت تأثیر آموزش مبتنی بر کامپیوتر بر اساس سطوح خود کارآمدی مطرح شده است. خودکارآمدی از یادگیری اجتماعی و نظریه‌های انتظار نشأت گرفته است. خودکارآمدی توسط سطوح اضطراب به علاوه تجربیات حرکتی و جانشین مشخص می‌گردد. تجربه حرکتی به تجربه واقعی اشاره دارد. اطلاعات جانشین و افزایش ترغیب شفاهی از سطوح خودکارآمدی می‌باشد. کاهش اضطراب و افزایش تجربه فقط سبب تسهیل عملکرد وظایف غیر مستقیم بوسیله افزایش سطوح خودکارآمدی می‌شود که به نوبه خود سبب بهبود عملکرد می‌گردد. تحقیقات قبلی تایید کرده است که اضطراب زیاد در استفاده از کامپیوتر سبب کاهش سطح خودکارآمدی می‌گردد که به نوبه خود این موضوع باعث کاهش عملکرد مبتنی بر کامپیوتر است. بطور مشابه تجربه استفاده از کامپیوترها سبب بهبود عملکرد ومتعاقب آن سبب افزایش سطح خودکارآمدی می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که عدم رابطه بین اضطراب و عملکرد کامپیوتر به دلیل تعدیل این رابطه است. در حال حاضر تأثیر اضطراب استفاده از کامپیوتر در یادگیری از عمده ترین نگرانی‌ها در سیستم آموزش و پرورش است.

منابع[ویرایش]

پیوند به اصل مقاله: دریافت منبع