آشنایی با ویکی ها/دیباچه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

چرا این کتاب را نوشتم؟[ویرایش]

هنگامی که وارد ویکی پدیا شدم آگاهی کمی از دیگر پروژه های بنیاد ویکی مدیا داشتم و حدود یک تا دو ماه گذشت تا با سایر پروژه های آن آشنا شدم حال دوست دارم که سایر کاربران تازه وارد مانند من بعد از گذشت چند ماه تازه با سایر پروژه های آن آشنا نشود بلکه با خواندن این کتاب با تمام پروژه های بنیاد ویکی مدیا در همان روز اول ثبت نام آشنا شوند.

دراین کتاب چه چیزهایی می خوانیم؟[ویرایش]

دراین قسمت توضیحی در مورد بخش های مختلف کتاب به صورت خلاصه داده می شود. در اولین بخش کتاب با پروژه های ویکی واژه، ویکی مانیا و ویکی سفر آشنا می شوید. در بخش دوم کاربران با پروژه های ویکی نبشته، ویکی انبار و ویکی داده آشنا می شوند. دز بخش سوم کاربران با پروژه های ویکی پدیا، ویکی گفتاورد و فرا ویکی آشنا می شوند.

در بخش چهارم کاربران با پروژه های ویکی خبر ، ویکی کتاب و ویکی دانشگاه آشنا می شوند. در بخش پنجم کاربران با پروژه های ویکی رشد و ویکی گونه آشنا می شوند.

در بخش ششم به معرفی مدیران ویکی می پردازد. بخش هفتم به توضیح معنی ویکی می پردازد.

در بخش هشتم معرفی تعدادی از سایت های ویکی غیر از سایت های پروژه های ویکی مدیا قرار داده شده است.