آموزش زبان ژاپنی/الفبای ژاپنی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کاتاکانا (راست) و هیراگانا (چپ)
(a) (i) (u) (e) (o)
(ka) (ki) (ku) (ke) (ko)
(sa) (shi) (su) (se) (so)
(ta) (chi) (tsu) (te) (to)
(na) (ni) (nu) (ne) (no)
(ha) (hi) (fu) (he) (ho)
(ma) (mi) (mu) (me) (mo)
(ya) * (yu) * (yo)
(ra) (ri) (ru) (re) (ro)
(wa) * * * (wo)
(n)